KindermeZZo

Nazorgcentrum voor mensen met kanker en hun naasten

Er is kanker in het gezin. Het dagelijks leven staat op zijn kop. Er spelen allerlei emoties, die al dan niet bespreekbaar zijn. De zieke ouder of de vertrouwde oppasoma of -opa is vaker afwezig. De taakverdeling moet veranderen en de regelmaat is er uit. Als een kind in het gezin kanker heeft, heeft dat veel impact op de andere kinderen. Dit alles brengt onrust en onzekerheid mee.

Voor jullie als ouders én voor de kinderen. Verdriet, angst, boosheid, schuldgevoel, onverschilligheid, het zijn gevoelens die kinderen kunnen hebben. Uiting geven daaraan is niet gemakkelijk voor een kind. Erkenning van deze gevoelens en herkenning van het gedrag dat daarbij kan horen,  is belangrijk. Vrijwilligers met opleiding/ervaring begeleiden de kinderen tijdens de kidsmiddag én hebben oog en oor voor elk individueel kind. Terugkoppeling over hun observatie aan de ouders is mogelijk.

Voor ouders en anderen die omgaan met de kinderen is er de voorlichting “Kanker in het gezin”. Nazorgcentrum IntermeZZo verzorgt deze. Op de website www.intermezzo-zwolle.nl vind je meer info en data waarop de voorlichting wordt gegeven.

Missie

KindermeZZo is een veilige plek voor kinderen die opgroeien in een gezin waar kanker speelt. Wij nemen kinderen serieus met alle gevoelens en uitingen die horen bij de onzekerheid die kanker in een gezin teweeg brengt.

Visie

Bij KindermeZZo kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd eens per twee weken een middag komen om te spelen, te ontspannen en te herkennen. Die middag is er een programma waaraan de kinderen kunnen deelnemen.  De setting is zó dat kinderen zich gehoord en gezien voelen, erkenning en herkenning ervaren. Wanneer een kind dat prettig vindt, kan het beste vriendje of vriendinnetje meekomen.

Uitwerking en uitleg visie

Voor de begeleiding zijn er vrijwilligers aanwezig met een beroepsmatige achtergrond op het gebied van kinderen. Soms kom er een specialist op het gebied van de activiteit. Bijvoorbeeld een kinderyogadocent, een docent schilderen of een outdoortrainer of een sportinstructeur. De middagen zijn erop gericht om vooral dingen te doen, praten hoeft niet. Maar het kan wel!

De vrijwilligers hebben, vanuit hun pedagogische achtergrond, oog en oor voor elk individueel kind. Indien gewenst kunnen zij hun waarneming en bevinding terugkoppelen aan de ouders.

Doelgroep

KindermeZZo richt zich bij aanvang op kinderen in de basisschoolleeftijd, tussen ongeveer 5/6 en 12/13 jaar. Mogelijk wordt er op termijn, op geleide van vraag/behoefte, uitgebreid naar een tienergroep en/ofjongerengroep en/of kleutergroep.

Veiligheid

Wanneer jouw kind bij KindermeZZo is, blijf je als ouder zelf verantwoordelijk. Natuurlijk zorgen we voor goed toezicht. En voor passende begeleiding door mensen met een achtergrond die gericht is op kinderen. Mochten we bij een kind opmerkelijk gedrag signaleren, dan geven we dit door aan de betreffende ouder(s). De mensen die bij KindermeZZo actief met de kinderen bezig zijn, hebben een ‘verklaring van goed bedrag’.

Kosten

Per kind per middag vragen we een bijdrage van 2,50 euro. Dit is inclusief drinken en wat lekkers. Mogelijk is er een enkele keer een activiteit die duurder is wat betreft materialen, dan is het hoogstens 5 euro per kind. Vrijwilligers en professionals stellen hun diensten om belangeloos beschikbaar.

Wanneer de kosten een bezwaar zijn, mag dit voor de kinderen geen belemmering zijn om deel te nemen. Bespreek het met de manager van KindermeZZo, Corine den Hollander.

Wat is er voor de ouders te doen?

Wanneer je je kind bij KindermeZZo brengt, kun je weggaan of blijven. Het is aan jou om in te schatten wat jouw kind(eren) het beste aankan of prettig vindt. Misschien geeft het een veilig gevoel als de vertrouwde (groot)ouder in de buurt is. Of is het juist een ‘belemmering’ voor het kind om zich vrij te voelen. Als je blijft, neem je niet deel aan het kinderprogramma. Tenzij het een activiteit is voor ouder-met-kind.

Voor de (groot)ouders een gastvrouw aanwezig in de huiskamer van IntermeZZo. Zij is gespecialiseerd en ervaring in ouderondersteuning.

Mogelijk ontmoet je in de huiskamer mensen met wie je herkenning ervaart. Je kunt ook deelnemen aan/aanmelden voor een activiteit die er op dat moment bij IntermeZZo is. Kijk eens op de website:

www.intermezzo-zwolle.nl

keyboard_arrow_right arrow-down keyboard_arrow_down arrow-left plus-circle cross close search twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu whatsapp22 envelope-o2 home edit reply